Koel visie

Certificering

Professionele partner met de juiste papieren

Werken met koudemiddelen vergt niet alleen vakkennis en ervaring, maar ook de juiste papieren. Bent u niet F-gassen-erkend en PED-gecertificeerd, dan bent u niet bevoegd koeltechnische handelingen uit te voeren. Betekent dat dan dat u uw klanten in kantoorgebouwen geen koeltechnische installaties kunt aanbieden? Zeker niet: in samenwerking met klimaatspecialist Koelvisie hoeft u hen niet teleur te stellen.

Samenwerkingsgesprek plannen
Koelvisie is F-gassen erkend en PED-gecertificeerd

F-gassen erkend en PED-gecertificeerd

Wij beschikken over de juiste kennis en ervaring en zijn F-gassen-erkend. Tevens zijn wij in het bezit van het PED-certificaat. U hangt de apparatuur op, wij monteren de koeltechnische leidingen en stellen deze in bedrijf.

Koelvisie lid NVKL en PED certificaat

NVKL PED

Werken met koelinstallaties is een vak apart. Koelvisie kent de fijne kneepjes. De PED (Pressure Equipment Directive) is een Europese veiligheidsrichtlijn voor alle drukapparatuur met een overdruk hoger dan 0,5 bar.

Alleen met een PED-certificaat is een bedrijf bevoegd te werken met dergelijke koelinstallaties, Koelvisie is uiteraard in het bezit van dit certificaat.


Bureau Veritas F-Gassen certificaat

F-gassen

Per 1 juli 2011 is de STEK-erkenning vervangen door het het Europees erkende bedrijfscertificaat koeltechnische sector. Doordat Koelvisie ook internationaal installatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht, zijn we in het bezit van dit bedrijfscertificaat en voldoen daarmee aan de Europese regelgeving op het gebied van F-gassen.

Alle koeltechnische monteurs van Koelvisie zijn in het bezit van een F-gassen diploma.


Koelvisie is VCA gecertificeerd

VCA

Vanuit het streven naar veilige werkomstandigheden is het initiatief ontwikkeld om praktische veiligheidsaspecten- en risico’s in werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm. De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) treedt inmiddels al jaren op als toezichthouder van het VCA schema (Veiligheids Checklist Aannemers) dat ook gebruikt wordt in onder andere België, Duitsland, Engeland, Zwitserland en Oostenrijk.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Koelvisie hechten we grote waarde aan duurzaam ondernemen. Duurzaam in termen van lange termijn visie, maar ook in termen van milieuvriendelijkheid.

Als internationaal opererende onderneming, gespecialiseerd in klimaatbeheersing, dragen wij verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin wij wonen en werken. Zo dragen we er aan bij dat ons leefklimaat ook voor de komende generaties gezond blijft.

Onderhoudscheck

Uiteraard kunt u ook bij één van onze medewerkers terecht voor een onderhoudscheck. Wij kijken dan meteen of uw koelinstallatie nog voldoet aan de gestelde eisen voor duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen en komen waar nodig met een oplossing.

Koelvisie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Warmteterugwinning en energiebesparing

Wij zijn voorstanders van slim gebruik van energiebronnen. Zo installeren we graag warmte terugwinsystemen zoals warmtepompen. Door het genereren van kou, komt warmte vrij, die we vervolgens opvangen en weer gebruiken om te verwarmen. Het is een natuurkundig proces, waarin veel energie kan worden hergebruikt én worden bespaard. We denken dus graag met u mee om uw koelsystemen zo efficiënt mogelijk in te richten.

Ontwikkeling op het gebied van koudemiddelen

Op het gebied van koudemiddelen spelen belangrijke ontwikkelingen de komende jaren een rol. De komst van natuurlijke (halogeenvrije) koudemiddelen heeft ervoor gezorgd, dat sinds 1 januari 2015 bepaalde C(H)FK koudemiddelen niet meer mogen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het koelmiddel R22. Deze middelen worden de komende jaren gefaseerd omgezet naar milieuvriendelijkere oplossingen.

Subsidie mogelijkheden

Subsidies

Een win-winsituatie

De Energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling die Nederlandse bedrijven stimuleert te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Ondernemingen die een energie-investering doen in bijvoorbeeld een energiezuinig en milieuvriendelijk warmtepompsysteem met energielabel A, kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Samenwerkingsgesprek plannen
Subsidie mogelijkheden

Subsidie begeleiding

Klimaatspecialist Koelvisie vermeldt in de offerte of subsidie op een warmtepompsysteem mogelijk is en kan u in contact brengen met een bedrijf die dit traject voor u kan verzorgen op basis van No Cure No Pay.